• Contracten

    “Mijn klant heeft de factuur niet betaald.
    Kan ik de geleverde goederen nog terugvorderen?”

Contracten

Gammele contracten en onduidelijke afspraken zijn een voedingsbodem voor wantrouwen en onenigheid. Of oorzaak van lange en dure juridische procedures, vaak met onzekere uitkomst en financiële schade. Je kan dat alles vermijden. Begin pas met de contractbesprekingen als je de juridische risico’s voor jouw onderneming kent en correct kunt inschatten. Want de risico’s die je niet kent, kan je ook niet beheersen. Logisch, niet?

Doordacht contractbeheer is meer waard dan op het eerste gezicht lijkt. Wie zich bovendien aan het wettelijk kader houdt en geen grenzen overschrijdt, loopt weinig juridische risico’s.

Ken je die grenzen? Onze juristen wel. Uiteraard. Ze bouwden jarenlang concrete ervaring en knowhow op – nationaal en internationaal. Bovendien overleggen ze voortdurend met hun collega’s gespecialiseerd in andere rechtsdomeinen, zoals fiscaliteit, financiën … Bottomline: als multidisciplinair team doorgronden ze de risico’s en valkuilen van de afspraken en zetten ze de intenties van alle betrokken partijen in klare en verstaanbare taal op papier.

Proactief en flexibel

Eenmaal de overeenkomst getekend is, heeft contractbeheer een tweede belangrijk doel: ‘getting what you agreed’. Anders gezegd, dwing jouw contracten op een correcte manier af en voorkom dat er waarde uit jouw overeenkomsten weglekt. Wees proactief en zorg dat de tegenpartij het contract daadwerkelijk naleeft. Of verfijn indien nodig de overeenkomst met bijkomende afspraken of clausules. Uiteraard zonder dat je de goede relatie met jouw handelspartner (klant of leverancier) op de helling zet. Het is de rol van onze juristen om die flexibiliteit vooraf te helpen inbouwen en verrassingen uit te sluiten.

Komt het alsnog tot een conflict of een onderhandeling? Geen nood. Onze juristen helpen je om de impact (ook op uw imago en reputatie) tot een uiterst minimum te beperken.

Welk advies zoek je?

Onze juristen helpen je bij het opstellen of nakijken van

  • Algemene voorwaarden;

  • Huurcontracten;
  • Leningsovereenkomsten;
  • Handelsagentuurcontracten;
  • Koop- en verkoopovereenkomsten;
  • ...