• Expatriate Services

  “Wie kan me vertellen wat ik best doe
  met onze internationaal actieve werknemers?

Internationale mobiliteit van werknemers

Wat is nu best practice? Moeten we hen detacheren of transfereren? En wat als ze in meerdere landen actief zijn? . Verandert er iets wanneer we de kosten doorrekenen naar onze buitenlandse vestiging zoals onze finance afdeling dat wil? En gelden dezelfde regels wanneer we buitenlandse talenten naar België halen? Ons advies?  Elke situatie is anders en verdient de nodige reflectie vooraf. 

Beheerst u de fiscale en sociale spelregels bij internationale tewerkstelling?

Internationale tewerkstelling blijft hoe dan ook een moeilijke oefening. De wetgeving in elk land is weer anders. Het is vaak een kwestie van het juiste evenwicht te vinden tussen minimalisatie van de kost, bescherming, motivatie en retentie van de medewerkers en het naleven van diverse verplichtingen en formaliteiten . Bovendien gelden binnen de Europese Unie andere regels dan in relatie met derde landen. Dat alles maakt het internationaal tewerkstellen van werknemers er inderdaad niet gemakkelijker op. 

Internationale expertise, pragmatisch en op maat

In elk domein wordt een set van internationale rechtsinstrumenten gehanteerd die bepalen waar en aan wie u sociale bijdragen en belastingen moet betalen. En welk arbeidsrecht u moet toepassen op uw buitenlandse medewerker(s). Pas als de rechtspositie van de werknemer duidelijk is, kunt u zijn loonpakket, de extralegale voordelen, de aanvullende verzekeringen,… vastleggen. Handig dus als u beschikt over een internationaal team van juristen, fiscalisten en specialisten arbeidsrecht. Dat hebt u niet? Wij wel. Voor u. Wij streven naar duurzame oplossingen, pragmatisch en op maat.

BDO helpt u bij wat u zoekt

U kunt onze experten  inschakelen voor algemeen fiscaal en juridisch advies bij internationale tewerkstelling.

Daarnaast staan we u graag bij voor het afhandelen van de diverse formaliteiten in het internationale tewerkstellingsproces en voor het oplossen van de specifieke juridische vraagstukken die detacheringen of transfers met zich mee brengen.  Meer in het bijzonder kan u bij ons terecht voor onder andere:

 • De formaliteiten voor internationale tewerkstelling (A1, Certificate of Coverage, Limosaverklaring, sectormeldingen bouw en constructie…)
 • De formaliteiten bij immigratie (verblijfs- of werkvergunning, beroepskaart…)
 • De berekening van belasting en sociale zekerheid
 • De aangiftes personenbelasting en de belasting van niet-inwoners
 • De aanvragen van het Belgische bijzonder aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden en specialisten (expats)
 • Hulp bij fiscale procedures
 • De coördinatie van de loonadministratie (payrolldiensten)

Meer over internationale mobiliteit 

Door de wereldwijde bundeling van kennis en regelmatig overleg, beschikken wij over essentiële expertise en ervaring en volgen wij de ontwikkelingen op het vlak van internationale tewerkstelling dagelijks op. Wij nodigen u uit onze periodieke Nieuwsbrief “Expatriate Newsletter” te downloaden. Dank zij ons performant internationaal netwerk van BDO kantoren kunnen wij u trouwens niet alleen in België assisteren, maar in meer dan 150 landen wereldwijd.