• Payroll

    “Ik had een juridische vraag over extralegale verloning.
    Pas na enkele dagen kreeg ik antwoord van mijn sociaal secretariaat.”

Payroll

Loonadministratie is toch loonadministratie? Juist. Maar wat bij een juridisch of fiscaal vraagstuk? Een vraag over ontslag bijvoorbeeld of aandeelhoudersovereenkomsten wordt onmiddellijk afgetoetst met de BDO-experten in huis. Even zo goed buigen onze specialisten zich over complexe fiscale issues. Individueel of in het belang van de hele onderneming. Die multidisciplinaire, integrale aanpak is onze kracht. Gebruik ze.

In binnen- én buitenland bovendien. Wanneer u als internationale groep of buitenlands bedrijf in België medewerkers tewerkstelt, is het niet altijd even evident om correct en accuraat de weg te vinden in de complexe Belgische regelgeving en formaliteiten. Ook in de andere richting helpen onze experten u bij de internationale tewerkstelling van medewerkers.


Pragmatisch, to the point

Maar terug naar de kern van uw loonadministratie. U kiest. Of onze specialisten voeren uw maandelijkse loonberekeningen in eigen beheer uit, of we doen dat in coördinatie met uw sociaal secretariaat. Bij zo’n samenwerking bieden we advies en steun voor heel specifieke aspecten van het Belgisch arbeids- of sociale zekerheidsrecht. Pragmatisch, proactief en to the point.

Extra: Als u dat wenst, rapporteren we ook in het Frans of Engels. Of in beide. Idem dito voor de opmaak van de loonbrieven, boekhouddocumenten, individuele rekeningen, fiscale fiches…


Wat zoekt u?

Onze loonexperten verzorgen uw volledige loonverwerking inzake:

  • RSZ-bijdragen
  • Bedrijfsvoorheffing
  • Brutolonen en prestaties van al uw medewerkers en bedrijfsleiders
  • Alle bijbehorende registraties en aangiftes

Ontslag