• Transfer Pricing

    Navigeren door een veranderende wereld

Transfer Pricing

Wereldwijde transfer pricing ontwikkelingen

De wereldhandel is aanzienlijk toegenomen, waardoor de afgelopen jaren een ongekende mate van integratie is ontstaan. Globalisering en de snelle groei van internationale handel hebben tot gevolg dat intercompany pricing een alledaagse noodzaak geworden is. Dit, in combinatie met vermeende belastingontwijking, tekorten in de nationale schatkist en documentatieverplichtingen (BEPS13), heeft multinationale ondernemingen (‘MNO’s’) in het oog van een ware ‘perfect storm’ geplaatst. Transfer pricing blijft vandaag dan ook de belangrijkste mondiale belastingkwestie en het is duidelijk dat de omgeving voor MNO’s voorgoed is veranderd.

Het huidige transfer pricing landschap

Landen over de hele wereld zijn kritischer en dringen aan op strengere regels inzake verrekenprijzen. Bovendien verwachten de belastingdiensten steeds meer transparantie van ondernemingen. Daarom is het belangrijker dan ooit voor bedrijven om te zorgen voor een duurzame verrekenprijsmethode en ondersteunende documentatie, waarin de substance van de bestaande regelingen wordt belicht, om de afstemming tussen waardecreatie en de jurisdicties waar de winst wordt belast, duidelijk te maken.

Slagen ze daar niet in, dan kan dit leiden tot:

  • lokale belastingcontroles en -aanslagen, met mogelijks extra boetes en interesten;
  • dubbele belastingheffing, wanneer inkomen in meerdere grondgebieden wordt belast zonder dat er op grond van belastingverdragen vermindering mogelijk is;
  • dure en tijdrovende disputen met de belastingdiensten;
  • reputatieschade voor merk en bedrijf.

Ondanks het feit dat bedrijven geconfronteerd worden met een steeds onzekerder landschap, bieden de vele complexiteiten van transfer pricing wel een brede waaier aan opportuniteiten om winst te optimaliseren, om de cash flow te verhogen en om belastingen op een draagkrachtige manier te matigen.

Zo’n 500 BDO-professionals zijn actief op het gebied van transfer pricing

BDO kan u helpen om een transfer pricing beleid te ontwikkelen en te implementeren in lijn met de commerciële doelstellingen en om dit beleid aan te passen wanneer nieuwe regels opduiken of omstandigheden veranderen. We kunnen u ondersteunen bij het uitwerken van uw waardeketen, Voorafgaande Beslissingen (APA’s) en transfer pricing risicoanalyses alsook bij efficiënte geschillenbeslechting.

Wij geloven in het belang van het opbouwen en onderhouden van een hechte relatie met u. Inzicht in uw bedrijf stelt ons niet alleen in staat op u oplossingen op maat aan te bieden, maar ook om proactief kansen en gebieden te identificeren waarop wij ons moeten concentreren.

Binnen het BDO-netwerk ontmoeten onze transfer pricing specialisten elkaar regelmatig om kennis uit te wisselen over de laatste trends bij de belastingautoriteiten en zo onze cliënten de hoogste servicenormen te bieden. Wij beschikken over alle belangrijke transfer pricing databases die ook door de lokale belastingdiensten worden gebruikt om transacties, waaronder royalty’s, diensten en financiering, te benchmarken. Onze expertise hebben we opgebouwd dankzij onze betrokkenheid met globale klanten uit een brede waaier aan industrieën en sectoren, waardoor wij beschikken over een diepgaande kennis van de belangrijkste kwesties op het gebied van verrekenprijzen die een impact kunnen hebben op uw onderneming.

Internationaal betekent ons vermogen om als één team te opereren dat wij in staat zijn nauw en snel samen te werken met vertrouwde collega's over de hele wereld om een gecoördineerd aanbod te bieden dat kan worden dat kan worden afgestemd op uw behoeften. Door wereldwijd samen te werken aan projecten, kan BDO holistische oplossingen aanbieden en ook de aandacht vestigen op potentiële transfer pricing en fiscale/wettelijke problemen zoals location savings, thin capitalization, bronbelastingen en deviezencontroles.

BDO’s Transfer Pricing diensten

Ons dienstaanbod op het gebied van verrekenprijzen kan worden opgesplitst in zes hoofdgebieden:

1. Transfer pricing advies en value chain optimalisaties met specifieke focus op het ondersteunen van de substance van de overeenkomst

Risicobeoordeling, met inbegrip van een high-level review van intercompany bedrijfsmodel en prijsafspraken om te verzekeren dat deze in lijn zijn met de transfer pricing vereisten.

Het optimaliseren van de waardeketen en het reorganiseren van bedrijven zijn vaak lopende activiteiten binnen een internationaal bedrijf. Dat kan gaan van centralisatie van de inkoopafdelingen, het verhuizen van productielijnen naar landen met een lagere kost tot het verplaatsen van senior management of het integreren van acquisities. Transfer pricing uitkomsten aligneren met bedrijfsveranderingen en commerciële vereisten is essentieel.

2. Documentatie en BEPS / CbCR Compliance

Documentatieondersteuning, assistentie bij de voorbereiding van transfer pricing documentatie om boetes te vermijden en te voldoen aan lokale wetgevingen te voldoen.

Voldoen aan de BEPS-vereisten, waaronder CbCR, is een noodzakelijke compliance last die zorgvuldig beheer en navigatie vanuit een mondiaal perspectief vereist. Globale bedrijven kunnen worden verplicht om CbCR, master file, local file, specifieke landenrapporten en kennisgevingen op te stellen. Bovendien moeten bedrijven de risico’s en kansen die uit deze verschillende transparantiemaatregelen voortvloeien, zorgvuldig onderzoeken, beoordelen en aanpakken.

3. Financiering en debt financing

Financiering- en debt financing, met inbegrip van de voorbereiding van ondersteunde documentatie die gebruikt kan worden ter ondersteuning van de standpunten van de groep wanneer deze door de belastingautoriteiten worden betwist.

4. Transfer pricing implementatie & compliance beheersystemen

Governance en risicobeheer, om ervoor te zorgen dat er systemen en processen zijn voor het beheer van verrekenprijsrisico’s om aan te tonen dat er een goed governance kader is zoals dat verwacht wordt door belastingautoriteiten en raden van bestuur.

5. Geschillenbeslechting & APA’s

Geschillenbeslechting, waaronder verweer bij controles, vertegenwoordiging bij de belastingdienst, procedures voor onderling overleg en uitkomstonderhandelingen.

Voorafgaande Beslissingen (APA’s), begeleiding in onderhandelingen inzake unilaterale of bi-/multilaterale APA’s om de belastingzekerheid te verhogen.

6. Aftrek Innovatie Inkomsten

Aftrek Innovatie Inkomsten, ondersteuning bij het opstellen van een dossier over de aftrek voor innovatie inkomsten (incl. voorbereiding en aanwezigheid bij pre-filing meetings, voorbereiding en indiening van rulingverzoeken, hulp bij aanvullende vragen van de Dienst Voorafgaande Beslissingen, etc.)

What's new at BDO
Nieuws
Bekijk al het nieuws