• Public Sector

Public Sector

BDO Public Sector biedt de openbare besturen een brede inhoudelijke expertise aan op strategisch, organisatorisch, financieel, fiscaal en HR-vlak.BDO investeert daarom sinds jaren in de uitbouw van een team van gespecialiseerde adviseurs, en begeleidt zijn klanten bij het ontwikkelen en implementeren van nieuwe modellen en werkwijzen. Het is de ambitie van het BDO Public Sector team om uw bestuur in al zijn aspecten te leren kennen en vanuit een langetermijnrelatie concreet bruikbare adviezen te verschaffen.

De BDO-collega’s helpen u dan ook graag verder bij alle mogelijke vragen die verband houden met uw strategie, organisatie, financiën, medewerkers en samenwerkingsverbanden.

Strategische focus

 • Realiseren van beleidsdoelstellingen en actieplannen
 • Programma- en projectmanagement van complexe projecten
 • Beslissingen nemen op basis van een geïntegreerde managementrapportering en benchmarkgegevens
 • Structureel besparen in de overheid

Organisatie in verandering

 • Invoeren van een hedendaags dienstverleningsconcept en organisatiemodel
 • Verder ontwikkelen van managementinstrumenten
 • Procesverbetering als hefboom voor klantgericht werken
 • Vermijden van risico’s door een resultaatgericht intern controlesysteem
 • Personeelsplanning in lijn met de werkelijke behoeften
 • Creëren van draagvlak voor veranderingsprocessen
 • Verhogen van de klantentevredenheid via kwaliteitsmanagement

Financiële oplossingen

 • Boekhouding als beleidsinstrument
 • Professionele rapportering beleids- en beheerscyclus (BBC)
 • Vertalen van een business case in cijfers
 • Uitvoeren van financiële analyses aan de hand van eigen financiële tools
 • Sturen op financiële KPI’s
 • Uitvoeren van financiële audits
 • Voorbereiden van de externe audit
 • Aanvullen tekort aan mankracht op de financiële dienst

Medewerkers centraal

 • Implementatie van prestatiesturing en KPI’s voor het HR-domein
 • Screening van de competenties van uw medewerkers
 • Bevragingen op dienst- of organisatieniveau (medewerkerstevredenheid, organisatiecultuur, motivatie, stressfactoren, …)
 • HR-opleidingen op maat: coachen, feedback geven, functionerings- en evaluatiegesprekken, leiderschap, …
 • Ter beschikking stellen van innovatieve en gebruiksvriendelijke HR-instrumenten

Nood aan samenwerking?

 • Optimaliseren van interbestuurlijke samenwerking, waaronder
 • samenwerking gemeente-OCMW
 • Begeleiding en ondersteuning bij publiek-private samenwerking
 • Verzelfstandiging en afstoting van overheidsdiensten

Integrale adviesverlening

Meer dan ooit hebben openbare besturen nood aan een integrale aanpak, waardoor ze hun veelheid aan doelstellingen op een gestroomlijnde wijze kunnen realiseren. BDO is de ideale partner om als procesbegeleider te fungeren bij het vormgeven, opvolgen en bijsturen van een overkoepelend beleidsprogramma. Daarnaast kan BDO ook als technisch expert helpen bij het realiseren van deelprojecten. Volledig op maat van uw bestuur.

Brede expertise bij één en dezelfde partner

Meer en meer projecten vereisen een multidisciplinaire benadering. Experten van BDO kunnen snel en efficiënt worden ingeschakeld. Een vaste contactpersoon opent de toegang tot een breed team. De diverse vakdomeinen komen bij BDO volwaardig tot hun recht. Adviezen worden verstrekt door collega’s met een focus op de openbare sector. Een belangrijke troef!

Onze productfiches