• Een website van BDO_BE
  • Select language: NL FR EN 
  • Berekeningstool

Voordeel alle aard gratis terbeschikkingstelling van een woning

Voor de situatie van gratis terbeschikkingstelling van een woning.
 

Inkomstenjaar:

2018 2019 2020
Woning gemeubileerd: Ja Nee
Niet-geïndexeerd K.I.:
Procentueel privégebruik:
 
Resultaat
Voordeel alle aard per jaar: 0
 
Disclaimer:
De berekeningsprogramma’s zijn gebaseerd op de ter zake geldende wetgeving. De volledigheid en accuraatheid van de gebruikte informatie kan evenwel niet worden gegarandeerd, niettegenstaande onze permanente zorg en aandacht bij het samenstellen van de berekeningsprogramma’s. Geen van de vennootschappen die deel uitmaken van de groep BDO, noch haar partners, werknemers of belanghebbenden kunnen daarom aansprakelijk worden gesteld voor fouten of vergetelheden in de berekeningen, noch voor de resultaten of gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van deze informatie of enige actie die door de gebruiker wordt ondernomen vertrouwende op de informatie verkregen uit dit berekeningsprogramma, zelfs onder voorbehoud van enig advies rond de mogelijke nadelige gevolgen. De gebruiker is bijgevolg onder elke omstandigheid zelf verantwoordelijk voor de eventuele voor hem nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de resultaten bekomen uit de berekeningsprogramma’s. In deze applicatie vindt u diverse links naar andere websites. De groep BDO draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van die websites en/of de wijze waarop deze websites omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwijzen hiervoor naar het privacybeleid, de disclaimer, copy right notice, en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt. Laatste bijwerking: februari 2020.