Stijn Rasschaert, Partner

Stijn heeft ervaring in verschillende sectoren zoals biotech, hernieuwbare energie, industriële producten, consumer & retail. Bovendien legt Stijn een specifieke focus op innoverende bedrijven. Stijn heeft 15 jaar ervaring op het vlak van Belgische vennootschapsbelasting en is gespecialiseerd in herstructureringen van groepen. Door een ruime ervaring met innoverende bedrijven komt hij veelvuldig in aanraking met subsidiedossiers en fiscale stimuli op het vlak van investeringen. Stijns belangrijkste klanten omvatten de Eneco groep, Wienerberger België en iText groep.