• Single Permit bij langdurig verblijf en tewerkstelling van niet-Europeanen

Zowel een administratieve vereenvoudiging als oponthoud

17 januari 2019

Op 1 januari 2019 voerde België de gecombineerde vergunning (“single permit”) in. Bij de tewerkstelling en het verblijf van een niet-Europeaan in België voor een periode van minstens 90 dagen moet u voortaan slechts één document aanvragen, met name de ‘single permit’. De betrokken tewerkgestelde heeft bijgevolg niet langer tegelijkertijd een arbeidskaart én verblijfskaart nodig.

Omzetting van de EU-richtlijn 2009/52

De single permit vormt de omzetting van de EU-richtlijn 2009/52. De Belgische wetgever heeft gekozen om de administratieve procedures van de arbeidskaart en verblijfskaart samen te voegen. Jammer genoeg greep hij niet de kans om het gehele migratielandschap te moderniseren of te vereenvoudigen. Zo is het dat u bij de aanvraag van de single permit zowel de vroegere aanvraagdocumenten van de arbeidskaart als voor de verblijfskaart moet indienen. Hierdoor verlengt de nieuwe regeling de duurtijd van zowel de voorbereidingsfase (het bekomen van alle vereiste documenten) als de administratieve afronding (wettelijk vastgelegd op 4 maanden en 10 dagen).

Voordelen

 • Administratieve vereenvoudiging: slechts één aanvraagprocedure om zowel toelating tot arbeid (‘work permit’) als verblijf (“residence card”) te verkrijgen
 • Met de ‘single permit’ kan betrokkene tot 90 dagen na het einde van de tewerkstelling wettig in België verblijven, bijvoorbeeld om een nieuwe werkplaats te zoeken en vinden.

Te noteren

 • De plaats van tewerkstelling bepaalt het bevoegde Gewest
 • De nieuwe aanvraagformulieren staan gepubliceerd op de website van de Gewesten
 • Op het niveau van het Gewest kunnen de specifieke voorwaarden van de arbeidsmigratie verschillen. Zo kent het Vlaamse gewest een verlaagde inkomensgrens ten voordele van knelpuntberoepen (bv. aantrekken van een Servische verpleegkundige).  
 • De nieuwe procedure duurt in principe maximaal 4 maanden en 10 dagen
 • Wijzigingen hernieuwingsprocedure van de single permit:
  • minimum 2 maanden op voorhand aanvragen (vroeger: 4 weken)
  • bij detachering moet bewijs LIMOSA-aangifte toegevoegd worden

 

Aanvraag ingediend vóór 2019

 • De aanvragen ingediend in 2018 worden behandeld volgens de oude regelgeving
 • Elke afgeleverde arbeidskaart blijft geldig tot de vervaldatum

 

Nieuwe aanvragen vanaf 2019

 • Elke aanvraag vanaf 2019 (eerste aanvraag of hernieuwing) valt onder de nieuwe regelgeving:
  • Tewerkstelling minder dan 90 dagen: geen wijziging van de procedure
  • tewerkstelling van meer dan 90 dagen: single permit

 

Contact

Onze adviseurs staan alvast klaar om u hierin bij te staan. Aarzel dus niet om contact op te nemen via e-mail met Johannes Pannus (johannes.pannus@bdo.be) en Sita Vanbinst (sita.vanbinst@bdo.be) of per telefoon (+32 (0)3 230 58 40).