• Visie duurzame mobiliteit Sopadis en BDO op één lijn
Testimonial:

Visie duurzame mobiliteit Sopadis en BDO op één lijn

01 maart 2022

Onze federale regering is duidelijk: de Belg moet ‘groener’ rijden. De bedrijfsmobiliteit – en dus ook de bedrijfswagen – is een belangrijk instrument om het doel te bereiken. Dat bevestigt ook het marktonderzoek van Sopadis. Het dealernetwerk maakt deel uit van auto-importeur D’Ieteren en verdeelt exclusief alle merken van de Volkswagen Group op de as Antwerpen–Mechelen–Brussel. “De gemiddelde Belg houdt stevig vast aan zijn of haar auto als belangrijkste vervoermiddel”, weet CEO Stefan Kerckhoven. “Deelauto’s en fietsen zitten in de lift – het openbaar vervoer minder – maar blazen de (bedrijfs)auto niet van zijn sokkel.” ‘Green Mobility’ is de weg naar de toekomst, maar er is nog een lange weg te gaan! Een visie die Sopadis deelt met BDO, haar voorkeurpartner inzake ‘mergers & acquisitions’.

Zo’n 30% van de voertuigen die de fleetklanten van Sopadis vandaag aankopen, is elektrisch aangedreven, hetzij 100% elektrisch, hetzij plug-in hybride. “De shift naar de milieuvriendelijke aandrijvingen is onmiskenbaar ingezet”, besluit Stefan. Enerzijds gestuurd door de ambitie van de klanten om hun mobiliteit duurzaam in te richten en anderzijds getriggerd door de fundamentele fiscale aanpassing vanaf medio 2023 die zonder meer een grote katalysator is binnen de evolutie naar minder uitstoot. “Gezien het performante aanbod aan elektrische voertuigen binnen onze merken, gecombineerd met een grondige kennis rond fiscaliteit, laadinfrastructuur en ‘Total Cost of Ownership’-calculatie (TCO) hebben we het grootste vertrouwen in de toekomst en beschouwen we de shift naar ‘sustainable mobility’ zonder meer als een opportuniteit.”
 

Incubator duurzame mobiliteit

De ambitie om het wagenpark duurzaam in te vullen, is lang niet nieuw. Zo’n tien jaar geleden al richtte D’Ieteren de start-up studio Lab Box op. Daar krijgen innovatieve mobiliteitsoplossingen de kans om te volwassen te worden. In nauwe samenwerking met die interne ‘incubator’ biedt Sopadis naast een wagenpark ook laadinfrastructuur, alternatieve mobiliteitsoplossingen en deelvervoer aan. Die kennis en knowhow bracht het binnen via onder meer participaties van D’Ieteren in deelautobedrijf Poppy, mobiliteitsapp Skipr, … en nieuwe, eigen businesslijnen, zoals de laadpaleninstallateur/energiemanager EDI (Electric D’Ieteren) en fietsenverdeler D’Ieteren Bike.

“Met D’Ieteren Bike willen we de grootste fietsenwinkel in België worden”, pikt Karl Lechat, de CEO van D’Ieteren Bike, in. “We centraliseren er de import, online- en offlineverkoop en onderhoud in één bedrijf. Vooral de elektrische fietsen moet het verkoopvolume boosten. De eerste stap is gezet met de overname van Goodbikes, een fietsenhandel naast het hoofdkwartier van D’Ieteren in Elsene.”

Op die manier wil Sopadis elk aspect binnen de mobiliteitsmatrix concreet invullen. Stefan: “Tot en met rapportagetools waarmee onze klanten hun wagenparken en gedeelde vloten kunnen opvolgen. We zijn met andere woorden niet langer louter een leverancier van voertuigen, maar groeiden uit tot mobiliteitsadviseurs voor onze professionele klanten.”
 

Performante TCO-berekening

De complexiteit binnen de huidige architectuur van een duurzame bedrijfsvloot vraagt specialisten. Daarom richtte Sopadis ‘Fleet Business Units’ op, bemand met fleetexperten die thuis zijn in de hedendaagse mobiliteitsbehoeften, de fiscale regelgeving en de uitdagingen rond elektrificatie en vergroening. “Bottomline komt het hele vergroeningstraject neer op een performante TCO-berekening waar we – telkens binnen de eigenheid van elk bedrijf – assumpties hanteren die de werkelijkheid weerspiegelen en die resulteert in een forecast die elke nacalculatie overleeft”, legt Benoît De Cannière, CFO van Sopadis, uit. “Ik sta er nog altijd van versteld met hoeveel verschillende parameters je rekening moet houden om de impact van de vergroening in kaart te brengen. Financieel, fiscaal, sociaal en … cultureel. De slaagkansen van een duurzaam mobiliteitsplan hangen immers nauw samen met de houding en ‘employee experience’ van elke individuele medewerker. Dat kun je gelukkig positief stimuleren met een onderbouwde en transparante bedrijfswagenpolicy.”
 

Valkuilen, drempels & uitdagingen

Elektrificatie en duurzame mobiliteit zijn geen zwart-witverhaal, maar vragen tijd. In sommige specifieke situaties blijven klassieke aandrijvingen nog altijd het juiste antwoord op de mobiliteitsbehoefte van een klant. “Verkijk je niet op het ‘voordeel alle aard’, maar neem de hele TCO in ogenschouw. Een medewerker die beroepsmatig veel kilometers doet, is vaak nog beter af met een dieselauto”, weet Stefan uit ervaring.

Zelfs binnen dezelfde onderneming moet je het onderscheid kunnen en durven maken tussen deelgroepen waar elektrificatie sneller kan en afdelingen waar de operationaliteit van haar medewerkers vraagt dat die transitie meer in de tijd wordt gespreid”, gaat Karl verder. “Meestal heeft dat te maken met beschikbaarheid van laadinfrastructuur en de algemene mindset. Kortom, vermijd voorbarige beslissingen zonder degelijke studie en forecasting en durf dat inzicht ook delen met je klanten.”

Een van de grootste uitdagingen binnen Sopadis is het feit dat elektrische voertuigen minder frequent en minder intensief onderhoud vereisen. “Om dat op te vangen, moeten we ons businessmodel herdenken”, beseft Stefan. “Onestopshopping, klantbeleving, advies en uitmuntende service zullen meer dan ooit kernwaarden worden. Naast de wagen zal het dienstenaanbod almaar belangrijker worden om zo een totaalaanbod te kunnen garanderen aan onze professionele en particuliere klanten.” 
 

Vertrouwen en talent

De visie en strategie die Sopadis hanteert, sluiten naadloos aan bij de mobiliteitsaanpak die BDO zelf intern uitrolt en ‘inside out’ met zijn klanten deelt. Die cultuur van openheid, kennisdeling en professionalisme is volgens Benoît een sterke troef en doorslaggevend voor de samenwerking. Sopadis doet immers al jaren een beroep op ervaring en knowhow van BDO Belgium bij de uitbouw van haar retailnetwerk. “Bovendien matchen de expertise en marktbenadering van BDO met het kmo-segment waarop wij mikken. Je voelt dat hun mensen weten hoe een familiebedrijf draait, welke gevoeligheden er spelen en dat ze een overname respectvol, maar doortastend in goede banen zullen leiden. Hoe dan ook, het succes van elke samenwerking, in welke business ook, steunt op vertrouwen en het talent van de mensen die je rondom je verzamelt.”
 

Tips & tricks

  • Denk goed na over elektrificatie en mobiliteit in het algemeen.
  • Wees gemotiveerd om duurzame mobiliteit te realiseren, maar bewaak te allen tijde de operationele performantie en efficiëntie binnen de transitie.
  • Ga niet overhaast te werk en stel de juiste vragen aan de juiste mensen.
  • Zoek early adopters binnen je organisatie die empirisch aantonen dat elektrisch rijden goed haalbaar is binnen de juiste omstandigheden.
  • Doe een beroep op fleetexperten op het vlak van fiscaliteit, laadinfrastructuur en Total Cost of Ownership. Zo zie je ‘the bigger picture’.
  • Kader je mobiliteitsstrategie binnen een termijn van vijf jaar waarbinnen de fiscale evoluties doorslaggevend zijn.
  • Kies partners met bewezen ervaring die mobiliteit in al haar facetten in hun DNA dragen.
     

Klaar om samen een duurzame mobiliteit te creëren? 

Ontdek hier hoe BDO je kan ondersteunen bij het uitrollen van een duurzame mobiliteit.